LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №4 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2019

THE PHILOSOPHICAL BASIS OF THE RUSSIAN LIBERAL THEORY OF POLITICAL PARTIES: HISTORY AND CONTEMPORANEITY

I. V. Andreev
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22224378.2019.5.10.20
The article reveals the content of the philosophical foundations of the modern theory 
of political parties that form the methodological and theoretical basis for understand-
ing the socio-political nature and the most important regularities of the formation and 
development of the institute of political parties. It is shown how the specifi city of the 
philosophical worldview of Russian liberal thinkers of the second half of the 19th century 
and the fi rst half of the 20th century led to their different understandings of the key prob-
lems of the theory of political parties and infl uenced the interpretation of some issues in 
the modern theory of political parties.
Key words: theory of political parties, philosophical foundations of the theory of 
political parties. 
References
1. Andreev I. V. B. N. Chicherin: institut politicheskikh partiy v vospriyatii fi losofa // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12. Politicheskie nauki. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 2010. № 3. S. 3–10. 
2. Bocharov V. V. Politicheskaya antropologiya // Zhurnal sotsiologii i sotsial’noy antropologii. Sankt-Peterburg: Mezhd. fond  podderzhki sotsiogumanit. issl-iy i obrazovat. programm, 2001. T. 4. № 4. S. 37–67. 
3. Gadzhiev K. S. Politicheskaya fi losofi ya. M.: Ekonomika, 1999. 605 s.
4. Danilov M. V. Issledovanie rossiyskoy mnogopartiynosti: traditsii i innovatsii. Saratov: Izd-vo Saratovskogo un-ta, 2006. 169 s.
5. Dzakhova L. Kh. Klassicheskie idei rossiyskoy partologii: istoricheskie konstatatsii i sovremennye proektsii // Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta im. K. L. Khetagurova. Vladikavkaz: Izd-vo Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009. № 2. S. 55–58.
6. Il’in V. V., Panarin A. S., Badovskiy D. V. Politicheskaya antropologiya / pod red. V. V. Il’ina. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1995. 252 s.
7. Il’in V. V., Panarin A. S. Filosofi ya politiki. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1994. 282 s. 
8. Karapetyan L. M. Dialektika perekhoda ot partokratii k meritokratii // Voprosy fi losofi i. M.: Rossiyskaya akademiya nauk, 2010. № 4. S. 22–34.
9. Klima R., Khodzh Dzh. Matematika vyborov / per. s angl. N. A. Shikhovoy. M.: MTsNMO, 2007. 224 s.
10. Malov Yu. K. Vvedenie v teoriyu politicheskikh partiy (obzor idey i kontseptsiy). M.: Russkiy mir, 2005. 172 s.
11. Medushevskiy A. N. Demokratiya i avtoritarizm: rossiyskiy konstitutsionalizm v sravnitel’noy perspektive. M.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 1997. 650 s.
12. Medushevskiy A. N. Dialog so vremenem: rossiyskie konstitutsionalisty kontsa XIX — nachala XX veka. M.: Novyi khronograf, 2010. 488 s.
13. Medushevskiy A. N. Teoriya konstitutsionnykh tsiklov. M.: Izd. dom GU VShE, 2005. 574 s.
14. Milyukov P. N. Vvedenie v kurs novoy istorii. Lektsii, chitannye P. N. Milyukovym na Moskovskikh pedagogicheskikh kursakh. Ch. 3. 1894–1895 [uchebnyi god]. M.: Lit. V. Rikhter, 1895. 192 s.
15. Milyukov P. N. God bor’by. Publitsisticheskaya khronika. 1905–1906. SPb.: Tip. tov-va «Obshchestvennaya pol’za», 1907. 550 s.
16. Milyukov P. N. Istoriya russkoy natsii. M.: Eksmo, 2008. 862 s.
17. Milyukov P. N. Novaya kniga po sotsiologii. P. Bart. Filosofi ya istorii kak sotsiologiya // Mir Bozhiy. 1899. № 12. S. 196–215 (1-y paginatsii).
18. Milyukov P. N. Rossiya na perelome. Bol’shevistskiy period russkoy revolyutsii: v 2 t. Parizh: Imp. d’Art Voltaire, 1927.
19. Ostrogorskiy M. Ya. Demokratiya i politicheskie partii. M.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 1997. 639 s.
20. Solov’yov A. I. Politologiya: Politicheskaya teoriya, politicheskie tekhnologii: uchebnik dlya studentov vuzov. M.: Aspekt Press, 2001. 559 s.
21. Filosofi ya vlasti / V. V. Il’in, A. S. Panarin, A. V. Ryabov, K. S. Gadzhiev; pod red. V. V. Il’ina. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1993. 270 s.
22. Chicherin B. N. Kurs gosudarstvennoy nauki: v 3 ch. M.: Tipo-lit. Tov-va I. N. Kushnerev i Kє, 1894–1898. 
23. Chicherin B. N. Sobstvennost’ i gosudarstvo. M.: Izd-vo Rus. Khrist. gumanit. akad., 2005. 822 s. 
24. Khaylova N. Liberaly-tsentristy o problemakh partiynogo stroitel’stva v Rossii v nachale XX v. // Vlast’. M.: In-t sotsiologii RAN, 2012. № 11. S. 166–169.
25. Yavlinskiy G. Fevral’skie paralleli. M.: Novaya gazeta, 2007. 78 s.
26. Nurmi H., Meskanen T. Voting Paradoxes and MCDM // Group Decision and Negotiation. 2000. № 9. P. 297–313.
14. Milyukov P. N. Vvedenie v kurs novoy istorii. Lektsii, chitannye P. N. Milyukovym na Moskovskikh pedagogicheskikh kursakh. Ch. 3. 1894–1895 [uchebnyi god]. M.: Lit. V. Rikhter, 1895. 192 s.
15. Milyukov P. N. God bor’by. Publitsisticheskaya khronika. 1905–1906. SPb.: Tip. tov-va «Obshchestvennaya pol’za», 1907. 550 s.
16. Milyukov P. N. Istoriya russkoy natsii. M.: Eksmo, 2008. 862 s.
17. Milyukov P. N. Novaya kniga po sotsiologii. P. Bart. Filosofi ya istorii kak sotsiologiya // Mir Bozhiy. 1899. № 12. S. 196–215 (1-y paginatsii).
18. Milyukov P. N. Rossiya na perelome. Bol’shevistskiy period russkoy revolyutsii: v 2 t. Parizh: Imp. d’Art Voltaire, 1927.
19. Ostrogorskiy M. Ya. Demokratiya i politicheskie partii. M.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 1997. 639 s.
20. Solov’yov A. I. Politologiya: Politicheskaya teoriya, politicheskie tekhnologii: uchebnik dlya studentov vuzov. M.: Aspekt Press, 2001. 559 s.
21. Filosofi ya vlasti / V. V. Il’in, A. S. Panarin, A. V. Ryabov, K. S. Gadzhiev; pod red. V. V. Il’ina. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1993. 270 s.
22. Chicherin B. N. Kurs gosudarstvennoy nauki: v 3 ch. M.: Tipo-lit. Tov-va I. N. Kushnerev i Kє, 1894–1898. 
23. Chicherin B. N. Sobstvennost’ i gosudarstvo. M.: Izd-vo Rus. Khrist. gumanit. akad., 2005. 822 s. 
24. Khaylova N. Liberaly-tsentristy o problemakh partiynogo stroitel’stva v Rossii v nachale XX v. // Vlast’. M.: In-t sotsiologii RAN, 2012. № 11. S. 166–169.
25. Yavlinskiy G. Fevral’skie paralleli. M.: Novaya gazeta, 2007. 78 s.
26. Nurmi H., Meskanen T. Voting Paradoxes and MCDM // Group Decision and Negotiation. 2000. № 9. P. 297–313.
Price: 50 рублей
To order