LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №12 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

SPIRITUAL COMPONENT AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIA

E. V. Kurakina
Price: 50 руб.
 DOI: https://doi.org/10.25807/PBH.22224378.2019.3.42.45
The article briefly analyses the specifics of the development of Eastern Slavic peoples. It establishes the need to create a national idea based on the fundamental traditional values of the Russian people, correlated with the real life of modern Russian society and the objective trends of its development.
Key words: social project, society, civilisation, ethnos.
References
1. Il’in I. A. O Rossii // Sobranie sochineniy: v 10 t. M.: Russkaya kniga, 1996. T. 6. Kn. 2. 672 s.
2. Kozhinov V. V. Nedostatok ili svoeobrazie // O russkom natsional’nom soznanii. M.: Eksmo; Algoritm, 2004. 416 s.
3. Likhachev D. S. S dobrom i mirom // Literaturnoe obozrenie. 1982. № 12. S. 10.
4. Oleynikov Yu. V. Prirodnyi faktor istoricheskogo bytiya Rossii // Svobodnaya mysl’. 1999. № 2. S. 99–123.
5. Sovremennye global’nye transformatsii i problema istoricheskogo samoopredeleniya vostochnoslavyanskikh narodov: monografiya / pod red. d-ra filosof. nauk, prof. Ch. S. Kirvelya. 2-e izd., pererab. i dop. Grodno: GrGU, 2009. 547 s.
Price: 50 рублей
To order