LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №12 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

ON THE FREEDOM OF LABOUR

I. S. Binyukova
Price: 50 руб.
 DOI: https://doi.org/10.25807/PBH.22224378.2019.3.28.33
The paper is devoted to understanding of the constitutional provision “labour is free”. 
Within this issue, the author pays attention to precariatisation of work, promoting the 
formation of a new class – precariat. Predicting the increase of the number of people who are not employed ofBcially, the author addresses the issue of concreticising a human right “not to work” and, therefore, the state’s liabilities to socially provide the enforcement of this right at the legislative level.
Key words: freedom of labour, right not to work, social services, precariat. 
References
1. Anishina V. I., Poponov Yu. G. Svoboda truda ili pravo na trud? // Zhurnal rossiyskogo prava. 2007. № 4 (124). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svoboda-truda-ili-pravo-na-trud (data obrashcheniya: 07.01.2019). 
2. Yefremova T. F. Tolkovyi slovar’ russkogo yazyka. URL: http://xn----8sbauh0beb7ai9bh.xnp1ai/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD (data obrashcheniya: 07.01.2019). 
3. Zagaynova G. G., Kaldashova E. V. Konstitutsionnye normy o svobode truda i zashchite trudovykh prav // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2014. № 15. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnye-normy-o-svobode-truda-i-zaschite-trudovyh-prav (data obrashcheniya: 07.01.2019). 
4. Ivashchenko V. G. Svoboda truda i zapret prinuditel’nogo truda kak osnovopolagayushchiy printsip mezhdunarodnogo trudovogo prava // Vestnik Bashkirsk. un-ta. 2012. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svoboda-truda-i-zapret-prinuditelnogo-truda-kak-osnovopolagayuschiy-printsip-mezhdunarodnogo-
trudovogo-prava (data obrashcheniya: 09.01.2019). 
5. Kanakova A. E. K voprosu o sootnoshenii kategoriy svoboda truda i pravo na trud v konstitutsionnoy doktrine i resheniyakh Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii // Probely v rossiyskom zakonodatel’stve. 2015. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sootnoshenii-kategoriy-
svoboda-truda-i-pravo-na-trud-v-konstitutsionnoy-doktrine-i-resheniyah-konstitutsionnogo-suda (data obrashcheniya: 07.01.2019). 
6. Kanakova A. E. Svoboda truda i pravo na trud v oBtsial’nykh i al’ternativnykh proektakh Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii // Sotsial’no-politicheskie nauki. 2017. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svoboda-truda-i-pravo-na-trud-v-oBtsialnyh-i-alternativnyh-proektah-konstitutsii-rossiyskoy-federatsii (data obrashcheniya: 07.01.2019). 
7. Kirikova V. V. Problemy realizatsii konstitutsionnoy svobody truda v usloviyakh stanovleniya rynochnoy ekonomiki v Rossii: avtoref. kand. yurid. nauk. 2001 // Nauchnaya biblioteka dissertatsiy i avtoreferatov. URL: http://www.dissercat.com/content/problemy-realizatsii-konstitutsionnoi-svobody-truda-v-usloviyakh-stanovleniya-rynochnoi-ekon#ixzz5bwDdNcAl (data obrashcheniya: 07.01.2019). 
8. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii. M.: Eksmo, 2003. 48 s.
9. Malyarenko E., Starostina Yu. Chislo bezrabotnykh v mire dostiglo rekordnykh 192,7 mln chelovek. URL: https://www.rbc.ru/economics/23/01/2018/5a66ac219a7947d7e7cae052 (data obrashcheniya: 11.01.2019). 
10. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyi slovar’ russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazheniy / Rossiyskaya akademiya nauk. Institut russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova. 7-e izd., dop. M.: Azbukovnik, 1999. 944 s.
11. Posukhova O. Yu., Maskaev A. I. Prekariat megapolisa i professional’naya identichnost’ v kontekste neyavnogo znaniya // JIS. 2016. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prekariat-megapolisa-i-professionalnaya-identichnost-v-kontekste-neyavnogo-znaniya (data obrashcheniya: 12.01.2019). 
12. Ruzaeva E. M. Printsip svobody truda: ponyatie i sootnoshenie s kategoriyami «Pravo na trud» i «Trud kak obyazannost’» // Sotsial’no-politicheskie nauki. 2016. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-svobody-truda-ponyatie-i-sootnoshenie-s-kategoriyami-pravo-na-trud-i-trud-kak-obyazannost-1 (data obrashcheniya: 07.01.2019). 
13. Stending Gay. Prekariat: novyi opasnyi klass. M.: Ad Marginem Press, 2014. 328 s.
14. Tolkovyi slovar’ Ushakova. D. N. Ushakov. 1935–1940. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/usha-kov/1059338 (data obrashcheniya: 07.01.2019). 
15. Toshchenko Zh. T. Prekariat — novyi sotsial’nyi klass // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2015.  № 6. S. 3–13.
16. Filosofskiy slovar’. M.: Palimpsest; Eterna. Andre Kont-Sponvil’, 2012. URL: https://philosophy_sponville.academic.ru/2142 (data obrashcheniya: 07.01.2019). 
 
Price: 50 рублей
To order