LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №12 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

INTERPRETATION OF IVAN PAVLOV’S IDEAS IN TERMS OF MODERN PROBLEM METHODS OF TEACHING FUTURE DOCTORS AT MEDICAL UNIVERSITIES

E. R. Zinkevich, T. A. Lezareva
Price: 50 руб.
 DOI: https://doi.org/10.25807/PBH.22224378.2019.1–2.63.66
The  paper  describes  the  pedagogical  experience  of  teaching  the  Normal  Physiology subject. The tasks of the study course include forming basic knowledge based on the analytical  and  synthetical  practice  of  future  doctors,  their  special  and  professional competences, which can be developed using the problem methods in the logic of the system-activity approach to teaching. The problem methods develop the professional type  of  thinking  of  specialists  that  will  be  involved  in  diagnostics,  treatment  and preventive activity. 
Key  words: problem-based learning, special and professional competences, research 
activity, critical thinking, clinical thinking. 
References
1. Ardamatskiy N. A. Klinicheskoe myshlenie, ego vospitanie i sovershenstvovanie: monograSya. Saratov: Privolzh. knizh. izd-vo, 1992. 123 s.
2. Yermolenko V. A., Ivanova S. V., Klarin M. V., Chernyavskaya S. Yu. Innovatsionnoe razvitie obrazovatel’nykh programm nepreryvnogo obrazovaniya: metodologiya i praktika: metodicheskoe posobie. M.: FGNU «Institut teorii i istorii pedagogiki» RAO, 2013. 186 s.
3. Pavlov I. P. Lektsii o rabote bol’shikh polushariy golovnogo mozga. M.: Izd-vo «E», 2017. 480 s.
4. Rabochaya tetrad’ № 2 dlya oformleniya protokolov prakticheskikh rabot po normal’noy Sziologii / sost. I. V. Karpova, V. V. Gracheva. SPb: Izd-vo SPbGPMU, 2012. 82 s
Price: 50 рублей
To order