LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 923 41 97 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium
Your order
0
To the amount of:
0
руб.
Empty
View

Статьи

The Scientific Opinion" №9 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

THE RELATIONSHIP OF LEADERSHIP STYLE AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN A PRIMARY MILITARY COLLECTIVE

S. V. Lychagina
Price: 50 руб.
 The article considers the problem of interrelation and mutual influence of leadership
and management potential of future officers of the National Guard Forces Command
of Russia. Based on the comparison of the data on senior cadets, the author notes the
characteristics of leaders and types of social roles in interpersonal relationships, which
can be considered as professionally important qualities of future officers.
Key words: leadership, management, professionally important quality, sociometric
status, conflict.
References
1. Dmitrakov O. M., Andrienko Yu. I. Fenomen liderstva kak sotsial’no-psikhologicheskaya problema // Vestnik Belgorodskogo universiteta MVD Rossii. 2015. № 1. S. 4–11.
2. Il’chenko L. P., Fomicheva O. V., Pisarenko G. P. Psikhologo-pedagogicheskie usloviya formirovaniya liderskikh kachestv u kursantov morskogo vuza // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2015. № 6. S. 141–147.
3. Kolominskiy Ya. L. Psikhologiya vzaimootnosheniya v malykh gruppakh. Minsk, 2000. 432 s.
4. Redlikh S. M., Filinov A. V., Timoshenko A. I. Pedagogicheskaya model’ formirovaniya gotovnosti budushchikh ofitserov k liderstvu // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2006. № 10. S. 84–86.
5. Stolyarenko L. D., Samygin S. I. Psikhologiya i pedagogika v voprosakh i otvetakh. Rostov-na-Donu, 1999. 354 s.
6. Umanskiy L. I. Psikhologiya organizatorskoy deyatel’nosti. M.: Nauka, 1980. 231 s.
Price: 50 рублей
To order