LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 923 41 97 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium
Your order
0
To the amount of:
0
руб.
Empty
View

Статьи

"The Scientific Opinion" №3 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

THE INTRODUCTION OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN TRAINING OF OFFICERS AT MILITARY INSTITUTES OF THE NATIONAL GUARD FORCES COMMAND OF THE RUSSIAN FEDERATION

D. Yu. Yangol, V. A. Yumatov
Price: 50 руб.
 The article substantiates the relevance of the introduction of distance learning
technologies in the system of training officers for the National Guard Forces Command
of the Russian Federation. It describes a number of features inherent in distance learning, in relation to the conditions of military educational institutions of the National Guard Forces Command of the Russian Federation.
Key words: e-learning, distance education technologies, training, postgraduate
military study, professional development, retraining.
References
1. Andreyev A. A. Vvedenie v distantsionnoe obuchenie: uchebno-metodicheskoe posobie. M.: VU, 1997. 89 s.
2. Zinchenko V. P. Distantsionnoe obrazovanie: k postanovke problemy // Pedagogika. 2000. № 2. S. 23–34.
3. Malitikov E. M., Karpenko M. P., Kolmogorov V. P. Aktual’nye problemy razvitiya distantsionnogo obrazovaniya v Rossiyskoy Federatsii i stranakh SNG // Pravo i obrazovanie. 2000. № 1 (2). S. 42–54.
4. Mashbits E. I. Problemy vnedreniya innovatsionnykh form obucheniya. 2004. 192 s.
5. Talyzina N. F. Vnedrenie komp’yuterov v uchebnyi protsess — nauchnaya osnova // Sovetskaya pedagogika. 1985. № 12. S. 34–38.
6. Khutorskoy A. V. Nauchno-prakticheskie predposylki distantsionnoy pedagogiki // Otkrytoe obrazovanie. 2001. № 2. S. 30–35.
7. Federal’nyi zakon «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii» № 273-FZ ot 29.12.2012 g. // Rossiyskaya gazeta. № 5976 (303). 2012. 31 dekabrya.
Price: 50 рублей
To order