LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 21 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

USING THE BEGAMES EXERCISE COMPLEX FOR FORMING CHILDREN’S LEXICAL SKILLS AT PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL

T. V. Kurtyamova
Price: 50 руб.
 The paper is devoted to the formation of lexical skills of primary and middle school
children. The paper presents the Begames exercise complex based on situational games. The author relies on the theory and practice in solving this problem and looks for her own techniques and methods. The main attention is paid to the necessity to use this approach in teaching a foreign language to primary and middle school children. This exercise complex was created because of the need to increase the motivation in learning a foreign language. The proposed exercise complex got approval and showed its effiiency.
Key words: motivation in learning a foreign language, situations and games basis,
forming of lexical skills, game exercises, problems of rural school.
References
1. Azimov E. G, Shchukin A. N. Novyi slovar’ metodicheskikh terminov i ponyatiy (teoriya i praktika obucheniya yazykam). M.: Izd-vo IKAR, 2009. 446 s.
2. Belyaev B. V. Ocherki po psikhologii obucheniya inostrannomu yazyku. M.: Prosveshchenie, 1965.
4. Zimnyaya I. A. Psikhologicheskie aspekty obucheniya govoreniyu na inostrannom yazyke: kniga dlya uchitelya. M.: Prosveshchenie, 1985. 160 s.
5. Kazanskaya V. G. Psikhologiya i pedagogika: kratkiy kurs. SPb.: Piter, 2008. 239 s.
6. Shchukin A. N. Sovremennye intensivnye metody i tekhnologii obucheniya inostrannym yazykam: uchebnoe posobie. 2-e izd. M.: Filomatis, 2010. 186 s.
7. El’konin D. B. Psikhologiya igry. M.: Pedagogika, 1978. 304 s.
Price: 50 рублей
To order