LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 21 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

MODERN MANIPULATIVE TECHNOLOGIES OF POLITICAL ADVERTISING

Iu. V. Puiu, E. V. Sviridkina, E. A. Kuznetsova
Price: 50 руб.
 The article addresses the urgent topic of the manipulative inflence of political
advertising. The authors analyse modern manipulative technologies in political
advertising: mythologising and stereotyping of social consciousness; and also consider
the basic techniques of political advertising used today in political rivalry.
Key words: manipulation, political advertising, manipulative technologies, social
consciousness.
References
1. Bekhterev V. M. Izbrannye raboty po sotsial’noy psikhologii. M., 1994. 400 s.
2. Borisov B. L. Tekhnologiya reklamy i PR. M.: FAIR-PRESS, 2001. 624 s.
3. Dotsenko E. L. Psikhologiya manipulyatsii. M.: MGU, 1996. 345 s.
4. Yegorova-Gantman E. V., Pleshakov K. V. Politicheskaya reklama. M.: Nikkolo-Media, 2002. 240 s.
5. Lisova S. Yu. Manipulyatsiya massovym soznaniem v politicheskoy reklame (regional’nyi aspekt). M., 2004. 215 s.
6. Lisovskiy S. F. Politicheskaya reklama. M.: IVTs «Marketing», 2000. 256 s.
7. Puyu Yu. V., Kuznetsova E. A. Politicheskaya reklama kak sredstvo manipulirovaniya v informatsionnom prostranstve sovremennoy Rossii // Informatsionnoe prostranstvo i deti: obrazovatel’nye vozmozhnosti i manipulyativnye vozdeystviya: sbornik nauchnykh trudov. SPb., 2016. S. 453–459.
8. Puyu Yu. V., Kuznetsova E. A. Sushchnost’ i sposoby ogranicheniya politicheskogo manipulirovaniya // Territoriya detstva: obrazovatel’nye praktiki i manipulyativnye tekhnologii: sbornik nauchnykh trudov. SPb.: Izd-vo Politekhn. un-ta, 2015. S. 36–39.
9. Puyu Yu. V. Filosofia manipulirovaniya. SPb.: Izd-vo Politekhn. un-ta, 2009. 243 s.
Price: 50 рублей
To order