LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №10 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

THE NOTION OF GOAL IN OPEN EDUCATIONAL PRACTICES

A. A. Popov, S. V. Ermakov, G. M. Luppa
Price: 50 руб.
 The article considers the category of goal as a system-forming category for modern
anthropopractices of self-determination and formation of a subject. The notion is viewed
through the history of humanitarian practices, in particular practices of culture transmission. The article also features a typology of practices of maturation and culture transmission, which helps to analyse various educational approaches together with educational technologies in order to assist children’s personal and record goals formation. Agoal genesis scheme in forms of open education is provided in conclusion.
K e y w o r d s: humanitarian practices, culture transmission, educational policy, educational technologies, open education, goal setting, goal.
References
1. Aristotel’. Metafi zika. // Aristotel’: sochineniya. M.: Mysl’, 1975. T. 1.
2. Burd’ye P., Passron Zh.-K. Vosproizvodstvo: elementy teorii sistemy obrazovaniya. M.: Prosveshchenie, 2007.
3. Vygotskiy L. S.  Istoriya razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsiy. // Vygotskiy L. S. Sobranie sochineniy. M.: Pedagogika, 1983. T. 3.
4. Davydov V. V. Teoriya razvivayushchego obucheniya. M.: Pedagogika, 1996.
5. Efi mov V. S., Lapteva A. V., Ermakov S. V. i dr. Vozmozhnye miry: initsiatsiya tvorcheskogo myshleniya. M.: INTERPRAKS, 1994.
6. Kant I. Kritika prakticheskogo razuma. // Kant I. Sochineniya: v 8 t. M: Choro, 1994. T. 4.
7. Lefevr V. A. Konfl iktuyushchie’ struktury. M.: Radio i Svyaz’, 1973.
8. Leont’yev A. N. Deyatel’nost’. Soznanie. Lichnost’. M.: Politizdat, 1975.
9. Mamardashvili M. K. Kantianskie variatsii. M.: Agraf, 1997.
10. Platon. Alkiviad. // Platon. Sochineniya: v 4 t. M. Mysl’, 1990. T. 1.
11. Popov A. A. Otkrytoe obrazovanie. Filosofi ya i tekhnologii. M.: URSS, 2014.
12. Popov A. A.  Obrazovatel’nye programmy i elektivnye kursy kompetentnostnogo podkhoda. M.: LENAND, 2014.
13. Popov A. A., Ermakov S. V. Kul’turno-istoricheskaya kontseptsiya L. S. Vygotskogo i tret’ye pokolenie antropopraktik razvitiya // Materialy XX konferentsii «Praktiki razvitiya: sovremennye vyzovy». Krasnoyarsk, Sibirskiy federal’nyi universitet, 2014.
14. Shchedrovitskiy G. P. Lektsii o sovremennom obrazovanii, Krasnoyarsk, Krasnoyarskiy gosudarstvennyi universitet, 1986. [Internet-publikatsiya]. URL: http://ippd.ru/resources/library?id=40 (ssylka proverena 3.03.2016).
15. Shchedrovitskiy G. P. Sistema pedagogicheskikh issledovaniy. Metodologicheskiy analiz // Pedagogika i logika. M.: SP «Kastal’», 1993.
16. El’konin B. D. Vvedenie v psikhologiyu razvitiya (v traditsii kul’turno–istoricheskoy teorii L. S. Vygotskogo). M.: Trivola, 1994.
Price: 50 рублей
To order