LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 923 41 97 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium
Your order
0
To the amount of:
0
руб.
Empty
View

Статьи

"The Scientific Opinion" №3 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

THE MAIN DIRECTIONS OF MODERNISING THE LINGUISTIC TRAINING OF MASTER’S STUDENTS

E. G. Belyaeva
Price: 50 руб.
 The paper addresses the main tasks of researchers training in Russian higher education at master’s level and the role of linguistic training in successful implementation of these challengies. The author suggests and justifies the main directions of modernising the content of linguistic training of master’s students. The considered directions of optimising the linguistic training of master’s students assume a wide spectrum of changes both in the content of foreign language training and in teaching methods and the methodological approach to linguistic education at master’s level. The paper also describes some problems blocking the modernisation of the content of master’s programmes on foreign languages.
Key words: English for specific and academic purposes, language tuition as part
of higher education, linguistic needs analysis, programme on foreign languages,
modernisation of higher education.
References
1. Yedronova V. N., Ovcharov A. O. Sistema podgotovki i attestatsii nauchnykh kadrov // Nauka kak osobyi vid deyatel’nosti. 2013. № 8 (311). S. 32–38.
2. Salmi D., Frumin I. D. Kak gosudarstva dobivayutsya mezhdunarodnoy konkurentosрobnosti universitetov: uroki dlya Rossii // Voprosy Obrazovaniya. 2013. № 1. URL: http://vo.hse.ru
3. Strategiya razvitiya nauki i innovatsiy v Rossiyskoy Federatsii na period do 2015 goda: protokol Mezhvedomstvennoy komissii po nauchno-innovatsionnoy politike ot 15.02.2006 № 1 // Spravochnopravovaya sistema «Konsul’tantPlyus». URL: www.consultant.ru
4. Upravlenie podgotovki i attestatsii nauchno-pedagogicheskikh kadrov // Finansovyi universitet pri Pravitel’stve Rossiyskoy Federatsii. URL: http://www.fa.ru/dep/unanpk/undergraduate/aspirantura/Pages/default.aspx
5. Chirkova A. V. Rossiyskie nauchnye i nauchno-pedagogicheskie kadry v mirovoy sisteme obrazovaniya // Rossiyskoe predprinimatel’stvo. 2012. № 20. S. 147–157.
Price: 50 рублей
To order